Przedszkole Niepubliczne
w Pionkach

Zadzwoń:
tel. 723 773 833

Metody pracy

 

Program dydaktyczny i wychowawczy przedszkola jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i jest zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Główną metodą pracy w naszym przedszkolu jest przekazywanie wszystkich treści merytorycznych w sposób całościowy poprzez zabawę.

 

Treści programowe obejmują takie obszary rozwojowe jak:

- edukacja językowa;

- edukacja matematyczna;

- edukacja przyrodnicza;

- edukacja artystyczna;

- edukacja społeczna;

- edukacja zdrowotna;

- oddziaływania wychowawcze.

 

  • Metoda glottodydaktyki Bronisława Racławskiego - nauka czytania i pisania postrzegana jest w tej metodzie jako elementy nierozłączne, ważne jest całościowe postrzeganie dziecka, czyli na naukę czytania i pisania w tej metodzie nie składa sie tylko nauka liter, ale także rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, sprawności manualnej, sprawności aparatu mowy, koordynacji wzrokowo-ruchowej. W tej metodzie wykorzystywane są specjalne klocki LOGO, które przedstawiają jedną literę w czterech wariantach: wielka pisana i drukowana oraz mała pisana i drukowana pozwala to uświadomić dziecku, że jedna litera może sie różnić w zapisie. Ważnym elementem jest też nauka synteza i analiza słuchowa wyrazów, która ma na celu w końcowym etapie składania i dzielenia wyrazów na głoski zgodnie z zasadami fonetyki, czyli tak jak słyszymy, a nie piszemy, aby uświadomić dzieciom trudności ortograficzne w języku polskim.
  • Metoda globalnego czytania - jako dodatkowa metoda czytania. Polega na pokazywaniu dzieciom plansz
    z napisami w trzech sesjach po pięć wyrazów. Polega to na szybkim zapamietywaniu przez dzieci całego napisu.
  • Metoda dziecięcej matematyki opracowanej przez Edytę Gruszczyk-Kolczyńską i Ewę Zielińską - wspiera dziecko w rozwijaniu umiejętności matematycznych, przygotowuje dziecko do jak najlepszego rozumienia matematyki ponieważ dziecięca matematyka to nie tylko liczenie na konkretach to również orientacja w schemacie własnego ciała, orientacja w przestrzeni, rytmy, ocena równoliczności. Wszystko to realizowane jest na zasadzie zabawy.
  • Praca indywidualna - oprócz zajęć edukacyjnych organizowanych dla całej grupy prowadzimy z każdym dzieckiem pracę indywidualną. Po wcześniejszej obserwacji nauczyciel dedyduje nad czym należy u danego dziecka popracować, aby wspomóc jego rozwój.
  • English every day - jezyk angielski każdego dnia, uczymy go poprzez zabawę i ruch - tańczymy, śpiewamy, rysujemy, zgadujemy, malujemy itp. Stały kontakt zjęzykiem obcym zachęca dzieci do aktywnej interakcji językowej i naśladowania wypowiedzi w konsekwencji czego rozumieją wypowiedzi, a w dalszym etapie uczą się formułować zdania, czyli rozwijają umiejętność posługiwania się drugim językiem.     

 

CAM00101.jpg

Bogata oferta zajęć edukacyjnych bez dodatkowych opłat !

Czytaj więcej

Najbliższe wydarzenia