Przedszkole Niepubliczne
w Pionkach

Zadzwoń:
tel. 723 773 833

Kadra

Nasza kadra to zespół młodych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, specjalistów i instruktorów, którzy dbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego posiada wykształcenie wyższe magisterskie i jest absolwentem studiów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ponadto wielu z nas ukończyło dodatkowe kursy i szkolenia, które podnoszą nasze kwalifikacje i dają nam możliwość wzbogacenia naszych zajęć o innowacyjne metody i programy.

                                                                                                 

Dyrektor - pani Małgorzata Lipiec

Nauczyciel i pedagog z wieloletnim stażem, przez kilkanaście lat pełniła funkcję dyrektora w placówkach publicznych. To osoba niezwykle ciepła i otwarta. Jej wiedza i doświadczenie zdobyte przez wszystkie lata pracy są cenną wartością dla naszego przedszkola.

    

 

 Nauczyciel- pani Olga Pucułek

O._P.3.jpg

 

Ukończyłam Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku rewalidacja z terapią pedagogiczną uzyskując tytuł magistra. Natomiast tytuł licencjata zdobyłam na kierunku biologia. Ukończyłam również studia na kierunku edukacja przedszkolna na Wszechnicy polskiej w Warszawie.  

Pracę w przedszkolu rozpoczęłam w roku 2010 w prywatnych placówkach edukacji przedszkolnej w Warszawie.

Swoje umiejętności doskonaliłam i podwyższałam poprzez różne innowacyjne kursy i szkolenia. Jednym ze szkoleń, które ukończyłam jest Glottodydaktyka autorstwa Bronisława Racławskiego oraz wiele innych między innymi: szkolenie z zakresu dziecięcej matematyki Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, szkolenie z zakresu tematycznych kącików zabawy, Wychowanie bez porażek, którego autorem jest Thomas Gordon, szkolenie z metody kamishibai, metody projektu.

Organizując zajęcia edukacyjne z dziećmi łącze wiele metod. Najbliższe mi są metoda nauki czytania i pisania Glottodydaktyka oraz dziecięca matematyka jak również metoda projektu. Metody te w dużym stopniu opierają się na kreatywności nauczyciela, dzięki której mam szerokie pole działania. Uważam, że dla dzieci najlepszy jest rozwój wszechstronny, dlatego więc lubie łączyć kilka metod w swoich działaniach.

Edukacja dzieci jest niezwykle ważna jednak najważniejsze dla mnie jest dziecko jako indywidualna istota potrzebująca dużo miłości. Ogromnym autorytetem w mojej pracy jest Janusz Korczak, a myślą przewodnią jego słowa: ,, Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nią żąda a zapytuje- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil".                                     

DSC-E.-Na.jpg

 

 

 

Nauczyciel - pani Ewelina Nowocień

Skończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Nauczyciel z doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy motywuje swoich wychowanków do odkrywania świata, dbając by swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości. Gwarantuje swoim podopiecznym profesjonalizm poprzez najnowsze moetody oraz koncepcje w zakresie edukacji przedszkolnej.

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż. Janusz Korczak - jest to jedna z wielu jego mądrych mysli oraz cytatów, pod którymi sie podpisuję. Jego mądre myśli wciąż ukazuja oczom czytających jak, to co najpiekniejsze i najistotniejsze należy ,,wydobywć" u dzieci, aby dalej mogły podążać drogą mądrości życiowej i zaradności nie wyrządzając krzywdy nikomu. Chcąć poprostu żyć.  

  

 

 

 

Nauczyciel wspomagający- pani Paulina Sztobryn

 

Ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną z oligofrenopedagogiką na UMSC w Lublinie. Podczas studiów odbyłam praktyki w szkołach podstawowych, przedszkolach, szkołach integracyjnych i specjalnych.

Kierunek ten wybrałam ponieważ od zawsze marzyłam o pracy z dziećmi. Fascynuje mnie ich ciekawość świata i chęć poznawania go. Uważam, że wszystkie dzieci są równe, dlatego z przyjemnością poświęcam czas, tym które borykają się z niepełnosprawnościami. Ich radość z pokonanych trudności i chęć osiągania kolejnych wyzwań i celów sprawia mi ogromną satysfakcję i motywuje mnie do dalszej pracy. 

 

zdjęcie.jpg

 

 

Nauczyciel - pani Monika Gugała

 

Ukończyłam studia pedagogiczne na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Zdobyta wiedza podczas studiów oraz zamiłowanie do pracy z dziećmi pomagają mi w dbaniu o wszechstronny rozwój dzieci z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i tempa rozwoju. 

Natomiast studia na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna umożliwiły mi poznanie różnych metod pracy, chociażby metodę dobrego startu, metodę ruchu rozwijającego, dzięki których wzbogacam swój warsztat pracy.

Praca z dziećmi jest dla mnie budowaniem fundamentów dalszych procesów rozwojowych małego człowieka. W zamian otrzymuje to, co najpiękniejsze: uśmiech i sympatię, które są największą motywacją do działania.

W swojej pracy kieruje sie pomysłowością, otwartością na nowe pomysły, jak również wrażliwością, ciepłem i odpowiednim reagowaniem na potrzeby i emocje dzieci.

 

 

 Nauczyciel- pani Ilona Warchoł

 

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Okres przedszkolny jest dla rozwoju dziecka bardzo ważny. W tym okresie poznaje siebie,

innych i świat, w którym uczy się funkcjonować. Dlatego też staram się, aby w tym

okresie stworzyć dziecku solidne fundamenty dla dalszego kształtowania i rozwoju

jego charakteru i osobowości, a także wspierać w rozwijaniu zdolności i umiejętności.  

 

 

M.B.1.jpg 

 

 

 

 

Nauczyciel- pani Magdalena Belcerek

 

Posiadam ukończone studia kierunkowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dodatkowo pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności na warsztatach i kursach. Praca z najmłodszymi daje mi dużo satysfakcji i sprawia, że ciągle uczę się czegoś nowego. Podczas zajęć staram się, aby dzieci wszechstronnie rozwijały swoją wiedzę, umiejętności i poznawały świat i przede wszystkim były szczęśliwe.

Uśmiech dziecka dodaje mi sił i motywuje do dalszej pracy, bowiem ,,kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".  

 

 

 

 

 

 

Image0094.JPG

 

 

 Nauczyciel- pani Anna Wieczorek

 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia licencjackie ze specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolnai przedszkolna. Głównym celem mojej pracy jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w poczuciu pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.Dużą wagę przywiązuje do osiąganie przez dzieci samodzielności i zaradności. Podczas codziennych zajęć staram się zapoznać dzieci z otaczającym światem oraz rozbudzać w nich chęć do jego odkrywania. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem dziecka.

Praca z dziećmi jest dla mnie źródłem nieustającej radości i satysfakcji.    

 

 

 

 

  

kinga.jpg

 

 

 

Nauczyciel - pani Kinga Zawadzak

 

Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, uzyskując tytuł magistra. Odbyłam 10-letni staż w przedszkolu,
w Szkole Podstawowej w Warszawie. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, których wiedza towarzyszyła mi podczas pracy z dziećmi, miedzy innymi: ,,Odimienna metoda cztania i pisania" I. Majchrzak, ,,Strategie i style uczenia się/nauczania", ,,Modelowa organizacja pomocy uczniom ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi", ,,Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych".

W pracy staram się, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwijania swoich umiejętności
i zainteresowań, a także dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości dzieci. Ważne dla mnie jest to, aby dzieci czuły sie dobrze i bezpiecznie tak jak w ,,ramionach mamy" 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel - pani Klaudia Ambroszczyk

 

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika, specjalizacja-

wychowanie przedszkolne z wczesnoszkolnym na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

W dalszym ciągu uzupełniam swoje kwalifikacje pedagogiczne. Podczas studiów od odbyłam liczne praktyki, które wzbogaciły moją wiedzę. Pracowałam również w Niepublicznym Przedszkolu w Warszawie.

Praca w zawodzie nauczyciele jest jednym z najlepszych wyborów życiowych, jakie podjęłam- to moja pasja. Jednym z najważniejszych celów w mojej pracy jest ukierunkowanie na indywidualne potrzeby dzieci. Radość i uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie nagrodą za serce wkładane w nauczanie i wychowanie. Janusz Korczak- wybitny polski pedagog- powiedział: ,, Kiedy śmieje się dziecko, śmieje sie cały świat. Śmiech dziecka jest czysty i szczery i to on daje mi pozytywną energię do działania na kolejny dzień.

 

 

 

 

 

Nauczyciel - pani Magdalena Chrast

 

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powrzechnej Wydział Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią.

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje olbrzymią satysfakcję oraz możliwość odkrywania niesamowitego, pełnego kolorów i optymizmu dziecięcego świata.  W swojej codziennej pracy wprowadzam ciepłą i rodzinną atmosferę, tak aby dzieci czuły się swobodnie, a poprzez zabawę mogły pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. 

Stosuję urozmaicone metody i formy pracy z dziećmi, ponieważ każda z nich wnosi coś nowego i pozwala w ciekawy sposób odkrywać świat. W szczególności dbam o rozwój zdolności plastycznych u swoich podpopiecznych.  

 

 

 

Nauczyciel- pani Katarzyna Marciniak

 

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori oraz przygotowania pedagogicznego w Warszawie.

Praca z dziećmi jest zarówno moim celem zawodowym jak i pasją. Uwielbiam dzieci i z przyjemnością spędzam z nimi czas. Ich uśmiechnięte, radosne buźki i postępy jakie czynią pod moim okiem napawają mnie pozytywną energią i motywują do dalszej pracy. Kontakt z nimi sprawia mi ogromną radość . Moja miłość do dzieci równoważy się z konsekwencją, jakże ważną w procesie wychowania. W swojej pracy kierują się przede wszystkimbezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem i dobrem dzieci. Zarówno zdobyta przeze mnie wiedza oraz doświadczenie, jak i ciepło, które przekazuje dzieciom pozwalają mi na utrzymanie znakomitych relacji z wychowankami. 

 

 

ewa_wrobel.jpg

 

 Nauczyciel wspomagający - pani Ewa Wróbel

 

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, ukończyłam studia licencjackie o specjalności tyflopedagogika oraz studia magisterskie o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od początku studiów pracowałam jako asystent osoby niepełnosprawnej nabierając doświadczenia. W trakcie studiów odbyłam liczne praktyki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz poradniach poznając przy tym realną pracę nauczyciela i kształtując wiele nowych umiejętności pracy z dzieckiem, czy uczniem przy wykorzystaniu różnorodnych metod.

Pedagogika specjalna i praca z bardziej wymagającym dzieckiem była zawsze w moim kręgu zainteresowań. W pracy kieruję się głównie zasadą indywidualizacji i poglądowości, gdyż każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia, własne tempo i rytm rozwoju.     

 

 

idz.png

 

 Nauczyciel - pani Ilona Dzik 

 

Ukończyłam Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia na kierunku edukacja przedszkolna i wychowanie wczesnoszkolne. Swoje umiejętności doskonale i podwyższam poprzez różne kursy i szkolenia.

W swojej pracy z dziećmi staram się wykorzystywać wszelkie swoje uzdolnienia plastyczne, muzyczne i ruchowe. Poprzez różnorodne formy pracy rozbudzam w najmłodszych ciekawość otaczającego ich świata oraz zachwyt nad jego pięknem. Ukazuję dzieciom ich nieograniczone możliwości w działaniu oraz zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Uważam, że ,,dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie"- Paulo Coelho

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel- pani Anna Guzowska

 

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Wspieranie rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym jest bardzo istotne. Na tym właśnie etapie kształtuje się osobowość młodego człowieka. Chciałabym, aby dzieci każdego dnia wychodziły z przedszkola bogatsze w wiedzę, nowe doświadczenia, umiejętności oraz wracały do nas z uśmiechem.   

 

 

 

 

CAM00101.jpg

Bogata oferta zajęć edukacyjnych bez dodatkowych opłat !

Czytaj więcej

Najbliższe wydarzenia